Hệ thống Quản lý Đơn hàng

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Theo dõi đơn đặt hàng của khách hàng

- Kế hoạch thực hiện đơn hàng

- Quản lý thông tin chi tiết của từng đơn hàng

- Hỗ trợ in hóa đơn

- Theo dõi việc giao hàng

- Theo dõi và quản lý các chương trình khuyến mãi/chiết khấu..

- Quản lý các thông tin giao hàng, chứng từ cơ bản liên quan đến xuất khẩu: B/L, Container, Vessel

- Liên kết với phân hệ kế toán

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Hệ thống Quản lý Đơn hàng được xây dựng ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất: 
             Cơ sở dữ liệu : SQL Server 2005/2008
             Ngôn ngữ sử dụng: C#, ASP.NET
             Nền tảng kiến trúc : 3 lớp Web-based

Sản phẩm khác