Hệ thống Quản lý thông tin Sản phẩm và Catelogue

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Cập nhật & Quản lý thông tin sản phẩm:

+) Mã sản phẩm
+) HS code
+) Tên sản phẩm
+) Phân loại sản phẩm
+) Phân nhóm,
+) Kích thước, Khối lượng, Hình ảnh sản phẩm/Hình ảnh kỹ thuật…

- Tạo các mẫu Catalogue sản phẩm theo các điều kiện đưa ra 1 cách nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả

- Hỗ trợ cập nhật và quản lý các Chào giá/Báo giá cho khách hàng với những sản phẩm được quan tâm

- Cập nhật & Quản lý định mức nguyên vật liệu

- Hỗ trợ việc định nghĩa và quản lý định mức nguyên vật liệu

- Quản lý được nhiều phiên bản BOM để tiện việc theo dõi các thay đổi về định mức & liên kết với phân hệ Kế toán để tính toán giá thành kế hoạch/giá thành sản xuất

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Hệ thống Quản lý thông tin Sản phẩm và Catelogue được xây dựng ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất: 
             Cơ sở dữ liệu : SQL Server 2005/2008
             Ngôn ngữ sử dụng: C#, ASP.NET
             Nền tảng kiến trúc : 3 lớp Web-based

Sản phẩm khác