Hệ thống Quản lý và Phân phối Đơn hàng

Hệ thống Quản lý và Phân phối Đơn hàng

Hệ thống Quản lý và Phân phối Đơn hàng
Hệ thống Quản lý và Tính lương cho các đối tác bên ngoài

Hệ thống Quản lý và Tính lương cho các đối tác bên ngoài

Hệ thống Quản lý và Tính lương là 1 hệ thống mở cho phép thiết lập các bảng lương động phù hợp cho công ty hoặc công ty có nhiều chi nhánh, đặc biệt là hỗ trợ tốt cho các công ty làm dịch vụ tính lương cho các công ty khách hàng
Hệ thống Quản lý Thông tin Ứng viên

Hệ thống Quản lý Thông tin Ứng viên

Hệ thống Quản lý Ứng Viên, phục vụ cho các nhà tuyển dụng hoặc các công ty làm dịch vụ tuyển dụng hoặc cho thuê nhân sự.
Hệ thống Quản lý Hồ sơ chứng từ & Công văn

Hệ thống Quản lý Hồ sơ chứng từ & Công văn

Cập nhật công văn đến, Quản lý các thông tin chi tiết như: Nơi xử lý, người xử lý, mức độ mật/khẩn cấp, ngày giao xử lý và ngày phải hoàn thành
Hệ thống Quản lý Nguồn gốc gỗ FSC (CoC)

Hệ thống Quản lý Nguồn gốc gỗ FSC (CoC)

Hệ thống Quản lý Nguồn gốc gỗ FSC (CoC)