Hệ thống Quản lý Quan hệ Khách hàng/Đối tác

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Quản lý thông tin khách hàng/Nhà cung cấp

- Quản lý các hợp đồng, thanh toán/công nợ

- Quản lý các mối quan hệ với khách hàng CRM (Customer Relationship Management)

- Phân loại, đánh giá khách hàng/nhà cung cấp theo nhiều tiêu chí khác nhau

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Hệ thống Quản lý Quan hệ Khách hàng/Đối tác được xây dựng ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất: 
             Cơ sở dữ liệu : SQL Server 2005/2008
             Ngôn ngữ sử dụng: C#, ASP.NET
             Nền tảng kiến trúc : 3 lớp Web-based

Sản phẩm khác