Hệ thống Quản lý Nhân sự & Tiền lương

Gồm các chức năng tập trung vào 3 mảng nghiệp vụ chính như: Quản trị nhân sự; Tính lương và Quản trị thời gian (chấm công): Quản lý thông tin nhân viên/công nhân. Có thể thống kê số lượng nhân viên/công nhân theo từng thời kỳ. Chọn lọc danh sách nhân viên theo từng tiêu chí khác nhau: trình độ, độ tuổi, chức vụ, thâm niên, mức lương….

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

-  Theo dõi đánh giá nhân viên/công nhân. Theo dõi quá trình tăng lương, thưởng cho nhân viên

-  Quản lý việc đào tạo nhằm phục vụ công tác tổ chức điều động nhân sự

-  Tính lương, BHXH, BHYT, tính thưởng. Có thể linh động tính lương theo hệ số, lương theo chức vụ, hoặc đặc thù của doanh nghiệp như lương theo ngày công, lương theo sản phẩm, lương theo ca….

-  Chấm công: Đọc dữ liệu từ máy chấm công vào hệ thống để làm cơ sở tính lương. Hoặc import dữ liệu từ dạng file text/excel… để đưa vào hệ thống chấm công và tính lương trong trường hợp công ty không sử dụng máy chấm công hoặc có nhiều chi nhánh nhà máy không kết nối với dữ liệu trung tâm.

-  Xây dựng kế hoạch và tính toán nhân sự phục vụ kinh doanh/sản xuất…

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Hệ thống Quản lý Nhân sự & Tiền lương được xây dựng ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất:
             Cơ sở dữ liệu : SQL Server 2005/2008
             Ngôn ngữ sử dụng: C#, ASP.NET
             Nền tảng kiến trúc : 3 lớp Web-based

Sản phẩm khác