Hệ thống Quản lý Kho

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Có thể quản lý hàng hóa bằng barcode (tích hợp với các thiết bị/đầu đọc)

- Quản lý hàng hóa trong kho: Hàng nhập – hàng xuất

- Cho phép quản lý nhiều kho, theo dõi hàng hóa nhập/xuất từ kho nào…

- Kiểm soát lượng hàng tồn kho. Có hệ thống cảnh báo khi lượng hàng tồn thấp hơn và vượt mức cho phép

- Cho phép xác định vị trí từng lô hàng trong kho (phân hệ mở rộng)

- Cho phép quản lý hạn sử dụng của sản phẩm

- Hỗ trợ in các báo cáo hàng tháng, các báo cáo về phân tích, thống kê

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Hệ thống Quản lý Kho được xây dựng ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất: 
             Cơ sở dữ liệu : SQL Server 2005/2008
             Ngôn ngữ sử dụng: C#, ASP.NET
             Nền tảng kiến trúc : 3 lớp Web-based

Sản phẩm khác